06-468 439 47 info@thecollective.nl

MBSE

MBSE geeft faalkans reductie, maar werkt ook risico- en kostenverlagend.

WAT IS MBSE?

Door toegenomen complexiteit, kortere levertijden en hogere eisen aan aantoonbaarheid is het van steeds meer crucialer belang dat informatie integer en consistent is. MBSE geeft hier invulling aan.

MBSE is een gedegen aanpak voor Systems Engineering waarbij gebruik wordt gemaakt van modellen om een systeem te definiëren.
MBSE is een alternatief voor de traditionele aanpak waarbij informatie-uitwisseling document gebaseerd is.
Bij MBSE wordt een samenhangende architectuur beschrijving (systeem model) vanuit verschillende gezichtspunten ontwikkeld.
Het systeem model heeft traceerbare, verifieerbare en dynamische verbanden tussen de onderlinge systeem elementen. Het systeem model is multidisciplinair en bevat alle stadia van de life cycle en ondersteunt de SE processen.

 

Voordelen MBSE
– Optimale samenwerking en transparantie vanuit één centrale werkomgeving voor alle stakeholders
– De laatste systeem informatie op één plek en vanuit die plek aan te passen, incl. relaties
– Faalkans reductie
– Risico- en kostenverlagend
– Management dashboards real-time inzicht in voortgang, issues, risico’s
– Impact van wijzigingen traceerbaar
– Storing zoeken en oplossen eenvoudiger
– As-built terug in het model, betrouwbare asset informatie
– Door de tracering aantoonbaar dat er aan (contract)eisen voldaan wordt

MBSE werkt vanuit één locatie. Op deze locatie bevindt zich de laatste systeeminformatie en van hieruit kunnen er, in samenwerking met de klant, aanpassingen gemaakt worden.

Model Based Systems Engineering (MBSE) is een van de domein specifieke gebieden binnen de MBE benadering. Model Based Systems Engineering  richt zich primair op het opstellen van het Systeemmodel. Dit systeemmodel ondersteunt organisaties bij de volgende activiteiten:

 • Het verzamelen en inzichtelijk maken van Stakeholder behoeften
 • Het definiëren van Systeem eisen
 • Het definiëren van functies en de prestaties hiervan
 • Het vastleggen van de randvoorwaarden waaronder functies en prestaties kunnen worden geleverd
 • Het onderzoeken van verschillende oplossingsvarianten en het optimaliseren hiervan
 • Het ondersteunen van Verificatie en Validatie

 

MBSE verhoogt de kwaliteit doordat:
 • Het richt zich op het definiëren en uitwerken van het probleem in plaats van het leveren van documenten waardoor versplintering van informatie voorkomen wordt
 • Diagrammen vertellen meer dan tekstuele beschrijvingen
 • Verbeterde eisen traceerbaarheid
 • Consistentie door automatische documentgeneratie

 

MBSE verhoogT de productiviteit door
 • Betere impact analyses bij wijzigingen door de vastgelegde relaties in het model
 • Consistentie tussen gerelateerde gegenereerde documenten
 • Verbetering van interactie met Stakeholders door op hun afgestemde visualisaties
 • Verbetering van interactie tussen team leden
 • Hergebruik van (delen van) modellen

 

Het Systeemmodel ondersteunT verticale integratie door het vastleggen van en de traceerbaarheid te waarborgen binnen en tussen:
 • Operationele modellen
 • Functionele modellen
 • Component modellen

VIND ONS

Ons kantoor staat op 10 minuten lopen van station Zwijndrecht.

Adres

Scheepmakerij 242
3331 MB Zwijndrecht

NEEM CONTACT OP

Jan de Liefde: Manager Design jan.de.liefde@thecollective.nl
06 – 468 439 47

Peter Dubbelman: Manager Operations
peter.dubbelman@thecollective.nl
06 – 450 232 43