06-468 439 47 info@thecollective.nl

MBSE

een interdisciplinaire benadering om de realisatie van succesvolle systemen mogelijk te maken.

WAT IS MBSE?

Door toegenomen complexiteit, kortere levertijden en hogere eisen aan aantoonbaarheid is het van steeds crucialer belang dat informatie integer en consistent is. Model Based Systems Engineering (MBSE) geeft hier invulling aan.

Deze benadering heeft als uitgangspunt dat informatie slechts op één plaats gedefinieerd wordt.

Een voorbeeld hiervan is het kunnen detecteren van een brand. Het kunnen detecteren van een brand, automatisch of met de hand wordt op basis van Stakeholder behoeften vastgelegd in een systeemmodel. Hier aan gekoppeld wordt in het model vastgelegd op welke locatie en onder welke voorwaarde dit detecteren plaatsvindt en wie hier op geattendeerd dient te worden (bijvoorbeeld de brandweer).  Op basis van de informatie uit het systeemmodel kan in het ruimtelijk model de ruimtelijke inpassing worden bepaald, bijvoorbeeld de locatie van de sensoren. Op eenzelfde wijze kunnen kosten, planning en noodzakelijke informatie worden bepaald en aan elkaar gerelateerd  worden.

Een Systeemmodel biedt de mogelijk om in samenwerking integraal te ontwerpen waardoor faalkosten verminderen

Model Based Systems Engineering (MBSE) is een van de domein specifieke gebieden binnen de MBE benadering. Model Based Systems Engineering  richt zich primair op het opstellen van het Systeemmodel. Dit systeemmodel ondersteunt organisaties bij de volgende activiteiten:

 • Het verzamelen en inzichtelijk maken van Stakeholder behoeften
 • Het definiëren van Systeem eisen
 • Het definiëren van functies en de prestaties hiervan
 • Het vastleggen van de randvoorwaarden waaronder functies en prestaties kunnen worden geleverd
 • Het onderzoeken van verschillende oplossingsvarianten en het optimaliseren hiervan
 • Het ondersteunen Verificatie en Validatie

 

MBSE verhoogt de kwaliteit doordat:
 • Het zich richt op het definiëren en uitwerken van het probleem in plaats van het leveren van documenten waardoor versplintering van informatie voorkomen wordt
 • Diagrammen vertellen meer dan tekstuele beschrijvingen
 • Verbeterde eisen traceerbaarheid
 • Consistentie door automatische document generatie

 

MBSE verhoogT de productiviteit door
 • Betere impact analyses bij wijzigingen  door de vastgelegde relaties in het model
 • Consistentie tussen gerelateerde gegenereerde documenten
 • Verbetering van interactie met Stakeholders door op hun afgestemde visualisaties
 • Verbetering van interactie tussen team leden
 • Hergebruik van (delen van) modellen

 

Het Systeemmodel ondersteunT verticale integratie door het vastleggen van en de traceerbaarheid te waarborgen binnen en tussen:
 • Operationele modellen
 • Functionele modellen
 • Component modellen

VIND ONS

Ons kantoor staat op 10 minuten lopen van station Zwijndrecht.

Adres

Scheepmakerij 242
3331 MB Zwijndrecht

NEEM CONTACT OP

Jan de Liefde: Manager Design jan.de.liefde@thecollective.nl
06 – 468 439 47

Peter Dubbelman: Manager Operations
peter.dubbelman@thecollective.nl
06 – 450 232 43