The Collective is de Systems Integration Company die zich focust op Integraal Ontwerp Management. Deze rol vullen wij in binnen uw projectorganisatie. Met een juiste toepassing van processen en tooling borgen wij op een aantoonbare wijze de transparantie van het ontwerp.

.

Het Operationele gebruik is voor ons de basis om oplossingen te creëren.

Vanuit dit Operationele gebruik levert The Collective integrale maakbare oplossingen, waarbij we de technische disciplines definieren en gedurende het technische proces integreren. Tijdens dit proces combineren wij het operationele gebruik met onder andere de zogenaamde “life cycle brillities” (usability, maintenability, availability, safety, adaptability, etc.).