06-468 439 47 info@thecollective.nl

Marcus Augustin

Consultant Systeem Integratie
marcus.augustin@thecollective.nl
06 – 552 142 65

Mijn naam is Marcus, universitaire opgeleid, en een ervaren ontwerpleider en Systems engineer met en 20 jaar werkervaring, waarvan 14 jaar in een aantal grote infraprojecten in Nederland, Duitsland en Oostenrijk, zowel aan de kant van overheden als ook opdrachtnemers kant. Ik heb veel kennis en ervaring opgebouwd met het (model based) systems engineering van alle systemen van tunnels, openbare wegen, bruggen, sluizen, verkeersmanagement en nautische centrales. Ik wil graag mijn kennis en ervaring inzetten en helpen met het ontwerpen van kwalitatief hoogwaardige systemen.