Systems integration

Onze werkwijze kenmerkt zich door een systematisch methodologie zoals Lean en Agile aanpak. Hierbij dient het Scaled Agile Framework 4.5 voor Systems en Software Engineering als een  robuuste basis. Bij de toepassing van dit Framework gaan we uit van het drie lagen model:

  • Portfolio (Regie over alle projecten betrekking hebbend op het Asset/Systeem)
  • Project  (Betreffende project binnen het portfolio)
  • Team (Betreffende systeemelement binnen het project)

Ons portfolio management richt zich op waarde creatie voor onze klanten gedurende de systeem life-cycle. De waarde wordt gecreëerd door alle life cycle aspecten (“brilleties”) en gebruiksmogelijkheden van het Systeem gedurende het ontwerp constant in overweging te nemen. Initiatie van projecten vindt dan ook plaats vanuit deze waarde creatie.

 Integratietafel

Projecten worden integraal beschouwd. Hierbij speelt het principe van de Integratietafel een belangrijke rol. De Integratietafel kenmerkt zich door de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van alle deelnemers voor de te behandelen onderwerpen aan deze tafel. Vanuit deze integrale verantwoordelijkheid nemen deelnemers acties mee om deze integraliteit te realiseren. Aan deze Integratietafel worden ook weer de onderliggende acties teruggebracht ter toetsing op integraliteit / onderlinge samenhang.

Op elke van de drie niveaus is er sprake van de Integratietafel.  Belangrijk hierbij is dat de deze Integratietafels niet los van elkaar opereren.  Waar Integratietafel op Portfoliomanagement niveau integraliteit beschouwd op basis van thema’s als sociale veiligheid, bereikbaarheid zal de Integratietafel op projectniveau de integraliteit op basis van thema’s als Gebruiksscenario’s, Systeemintegratie, Functionaliteit, Dynamisch Gedrag, Verificatie & Validatie, RAMS, logistiek, etc. beschouwen.

De integratietafel stelt vanuit deze systeemthema’s zogenaamde releases vast. Deze releases vormen hiermee basis voor de uitvoering van het project door verschillende teams. Deze teams worden afhankelijk van de gedefinieerde releases gebaseerd op Configuratie Items of te leveren Capabilities.  De teams werken op basis van SCRUM en Kanban. Hierdoor worden op een iteratieve wijze de verschillende producten ontwikkeld. Deze producten worden door de Integratietafel vanuit integraliteit beschouwd.

Door onze aanpak is vanaf de start van een project inzicht in de ontwikkeling en werking van het te leveren systeem.